بست رادیکالی (بست ارتجاعی)

بست رادیکالی (بست ارتجاعی) عبارت است از یک بست داری خم خوردگی (قسمت ارتجاعی) که امکان جابجایی محدود دیوار در راستای افقی دیوار را تأمین می‌کند.پرکاربردترین بست هبلکس،بست رادیکالی است . بست رادیکالی با نام بست ارتجاعی نیز شناخته می شود . نحوه ی کار با بست های رادیکالی براساس فاصله 2سانتی متری،میان دیوار و ستون می باشد . بنابراین این فاصله موجب می شود تا بار های وارده به دیوار به درستی به ستون ها و تیرها انتقال پیدا کنند . این ویژگی در زمان زلزله اهمیت بالاتری دارد . چرا که با انتقال نیروی درست به ستون ها ، آسیب کمتری به دیوارهامی رسد . به همین دلیل از ترک خوردن دیوار و حتی تخریب آن جلوگیری می شود .

فاصله ی 2سانتی متری توسط بخش ارتجاعی بست ایجاد می شود . در واقع دیوار قابلیت جابجایی بسیار کمی را به وسیله ی این فاصله به دست خواهد آورد .

 

نحوه اجرای بست ارتجاعی هبلکس

نحوه ی اجرای این بست کمی متفاوت با سایر بست های هبلکس می باشد . چرا که بست مورد نظر به طور مستقیم به عنصر سازه ای یعنی ستون متصل می شود . بنابراین باید از پیچ و مهره استفاده شود و استفاده از میخ ممنوع است . یعنی اتصال بخشی از بست که باید به ستون متصل شود . باید با پیچ و مهره انجام گردد . البته این کار برای سازه های دارای اسکلت بتنی انجام می شود .  در سازه های اسکلت فلزی ، بست به ستون جوش می خورد . بخش دیگر بست که به دیوار هبلکس متصل می شود هم به بلوک ها میخ می شود . بست های رادیکالی نه تنها برای اتصال دیوار به ستون بلکه برای اتصال دیوار های غیر سازه ای به یکدیگر نیز استفاده می شوند .

نحوه اجرای این نوع از بست هبلکس ، در سازه های بتنی و سازه های فلزی تفاوت دارد . در سازه های بتنی ، بست های رادیکالی را به کمک پیچ و رول پلاک به سازه متصل می کنند . در سازه های فلزی ، این بست به سازه جوش داده می شود .

نکته قابل توجه

نکته قابل توجه ، که در مورد اتصال بست های رادیکالی به سازه از اهمیت بالایی برخوردار است . عدم کوبش این بست به داخل سازه است . استفاده از میخ  که نوعی از اتصالات کوبشی به شمار می رود ، ممنوع است . باید حتما از پیچ و رول پلاک برای اتصال بست رادیکالی به سازه استفاده کرد . در بلوک های هبلکس ، بست های استفاده شده باید از جنس فولاد گالوانیزه و یا فولاد ضد زنگ باشند . بست ها باید به صورت یک رج در میان ، به بلوک ها متصل شوند .